Oferta contabilitate

 

Ajutor Firma va pune la dispozitie servicii de contabilitate incepand cu 250 lei/ luna

a) evidenta financiar-contabila si raportarile periodice:

· acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusiv in cazul sistemelor informatice;

· elaborarea si punerea in aplicare de: procedee contabile; plan de conturi adaptat unitatii; contabilitate de gestiune, tablou de bord, control de gestiune si control prin buget, in baza si cu respectarea normelor generale;

b) executarea de lucrari cu caracter financiar-contabil:

· preluarea de la beneficiar, cu PV de predare-primire, a tuturor documentelor necesare evidentei contabil-financiare si de personal.

· intocmirea tuturor documentelor, registrelor, situatiilor, declaratiilor si raportarilor periodice care cad in sarcina sa si sunt generate de activitatea beneficiarului;

· depunerea declaratiilor fiscale si informative, precum si a oricaror raportari prevazute de lege, la autoritatile statului.

· informarea sistematica a beneficiarului asupra taxelor si impozitelor pe care acesta le are de plata (fel, cuantum, termen, penalizari de intarziere, etc), asa cum rezulta din aplicarea prevederilor legale in vigoare asupra documentelor contabile si financiare prelucrate de catre prestator;

c) executarea de lucrari privind resursele umane:

· intocmirea statelor de plata salarii pe baza datelor furnizate de catre beneficiar privind prezenta salariatilor, incadrarea pe functii, elemente ce influenteaza deducerile personale si sumele realizate de catre acestia.

· prestarea tuturor activitatilor referitoare la intocmirea/modificarea/incheierea contractelor individuale de munca, cu datele furnizate de catre beneficiar si efectuarea raportarilor necesare in Revisal.

· eliberarea tuturor adeverintelor solicitate de catre salariatii beneficiarului, prin intermediul acestuia, in conformitate cu Codul Muncii al Romaniei.

· furnizarea oricaror date necesare beneficiarului privind conditiile legale de intocmire si operare a documentelor ce privesc resursele sale umane.

d) prelucrarea documentelor financiar-contabile si furnizarea catre beneficiar a tuturor situatiilor lunare, trimestriale, semestriale si a tuturor declaratiilor fiscale si nefiscale periodice.