Procedura obtinere licenta de turism agentie intermediara

Proportion
Categorii: Aspecte juridice

Agentia de turism intermediara este acea agentie care vinde sau ofera spre vanzare, in calitate de intermediar, pachete combinate de catre o agentie organizatoare. In scop turistic, o agentie de turism intermediara poate comercializa si componente ale pachetelor de calatorie, in conditii de calitate si siguranta pentru calatori / consumatori final.

Agentia intermediara isi poate desfasura activitatea si ONLINE.

Contacteaza-ne pentru obtinere licenta de turism agentie intermediara: 0723.392.400 

Ce coduri CAEN se folosesc pentru agentie intermediara:

  • 7911 Activităţi ale agenţiilor turistice

Activitatea trebuie autorizata la sediu social sau la un sediu secundar.

Acte necesare:

a) declarație standardizată dată pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la normele metodologice;

b) certificat de cazier fiscal (de la ghiseu ANAF sau online pe www.anaf.ro) aparținând operatorului economic solicitant, precum și asociaților/acționarilor, unic sau majoritar, după caz, persoanei care asigură conducerea operativă a agenției de turism și administratorului operatorului economic din care să rezulte că nu a săvârșit fapte sancționate de legile financiare, vamale și cele care privesc disciplina financiară sau, dacă este cazul, declarație pe proprie răspundere conform Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare, din care să rezulte că nu a savârșit fapte și nu s-a aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal, precum și că nu este înregistrat fiscal în România;

c) dovada înregistrării contractului de muncă în registrul general de evidență a salariaților (extras REVISAL – vizat pentru conformitate de semnatarul declarației standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) sau copie conformă cu originalul a contractului de management, însoțită de copia conformă cu originalul a documentului care atestă pregătirea profesională a persoanei care asigură conducerea operativă a agenției de turism.

d) CI administrator in copie

e) certificat de inregistrare in copie

f) certificat constatator extins cf. Legii 26/ 1990 original

Cat dureaza:

  • durata obtinerii licentei de turism pentru o agentie intermediara este de 30 zile lucratoare

 

Bibliografie: ORDINUL nr. 1.179 din 10 octombrie 2018, http://turism.gov.ro/

 

Articole asemanatoare