Notarea in cartea funciara a contractului de comodat

Proportion

Potrivit Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, art. 7 alin (1), notarea in cartea funciara reprezinta înscrierea prin care drepturile, altele decât drepturile tabulare, actele, faptele juridice ori raporturile juridice, în legătură cu imobilele din cartea funciară devin opozabile faţă de terţi sau sunt înscrise cu efect de informare.

Notarea in cartea funciara se efectueaza la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara aferent prin depunerea unei cereri tip impreuna cu urmatoarele acte:

  • Contract de comodat in original in care sa fie mentionata suprafata data in folosinta, numarul cadastral/ topografic si numarul de carte funciara. Contractul de comodat trebuie incheiat pe o perioada mai mare de 3 ani in forma autentica/ sub semnatura privata.
  • Schita aferenta suprafetei data in folosinta
  • Dovada achitarii taxei in valoare de 60 lei

Notarea in cartea funciara a contractului de comodat poate fi in sarcina Comodantului sau a Comodatarului.

Cererea de notare in cartea funciara a contractului de comodat este solutionata in cateva zile, solutionarea putand fi urmarita online pe http://www.ancpi.ro/.

In cazul in care aceasta este admisa, se va elibera un extras de carte funciara avand dovada notarii contractului de comodat.

Notarea in cartea funciara nu este obligatorie, insa, am intalnit cazuri in care Primaria de sector solicita acest demers, in vederea obtinerii Acordului de Functionare pentru o activitate comerciala.

Ajutor Firma va pune la dispozitie acest serviciu, iar mai multe informatii puteti gasi la 0723.392.400 sau la office@ajutorfirma.ro.

 

Articole asemanatoare