Majorare/ Reducere capital social

In cazul in care asociatii firmei doresc majorarea capitalului social prin marirea valorii nominale sau a numarului de parti sociale, ori intrarea in societate a unui asociat nou, se va intocmi o Hotarare AGA prin care se va prezenta noua structura. Astfel ca dosarul se depune la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti in a carei raza teritoriala isi are sediul societatea.

Potrivit art. 207 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, capitalul social poate fi redus prin micsorarea numarului de parti sociale, reducerea valorii nominale a parţilor sociale sau prin dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor.

Consulta lista noastra de preturi aici

Contacteaza-ne la 0723.392.400 pentru consiliere

Acte necesare majorare/ reducere capital social societate

 Copie CI asociati

Copii acte societate

Dovada majorare/ reducere capital social