Societate pe Actiuni (SA)

Acte necesare infiintare SA

  •  Copie C.I. – Asociat(i) minim 2
  • Copie C.I. – Administrator(i)
  • Trei variante de denumire ale firmei
  • Copie Contract Spatiu – al locatiei in care se va afla sediul social si copii acte de proprietate
  • Dovada capital social (minim 90.000 Ron)
  • Declaratie asociati si administrator(i) data la un notar public
  •  Specimen de semnatura administrator(i) dat la un notar public