Fundatie

 

Fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar.

Tarif infiintare: 1200 RON

Acte necesare infiintare fundatie:

  • copii CI ale membrilor
  • acte doveditoare ale sediului
  • Acordul Asociatiei de Proprietari si vecini
  • patrimoniului initial (activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei)
  • cazier judiciar pentru fiecare membru (valabil in termen)

Fundatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea sa in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie isi are sediul.

*OG 26/ 2000

*OG 26/ 2000