Asociatie de Propietari

Asociatia de proprietari  este forma de asociere autonoma si nonprofit a majoritatii proprietarilor dintr-un condominium, avand drept scop administrarea si gestionarea proprietatii comune care, pe langa drepturi, impune obligatii pentru toti proprietarii.

Asociatia de proprietari se infiinteaza prin acordul scris a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta din cadrul aceluiasi condominiu cu cel putin 3 proprietari.

Acte necesare:

  • copii CI
  • acte doveditoare ale sediului
  • Procesul-verbal al adunarii de constituire a asociatiei de proprietari;
  • Acord de asociere

Daca asociatia se infiinteaza separat pe scari, la dosar mai trebuie:

  • Conventie intre asociatiile constituite privind consumurile pe scari;
  • Declaratie de delimitare a partilor comune;
  • Cerere aviz furnizori pentru posibilitati tehnice de separare.

 

Asociatia de proprietari dobandeste personalitate juridica in baza incheierii judecatorului-delegat desemnat la organul financiar local de catre presedintele judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala se afla cladirea.

*Legea 230/2007