Cesiune parti sociale

Procedura cesiune parti sociale:

Cesiunea partilor sociale consta in transmiterea acestora catre terte persoane din afara societatii sau catre ceilalti asociati din societate.

  • Inregistrarea transmiterii partilor sociale la valoarea nominala catre asociatii deja existenti presupune intocmirea unui dosar conform cu legile in vigoare si depunerea acestuia la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul competent. Acesta contine Hotararea asociatilor din societate privind cesiunea partilor sociale a unuia dintre asociati sau a tututor, dupa caz. In Hotararea AGA (Adunarea Generala a Asociatilor) va fi mentionat noul asociat, se vor preciza numarul partilor sociale ce i se cuvin si valoarea acestora. Documentul va contine noua structura a capitalului social si va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a.

De asemenea, se va intocmi contractul de cesiune parti sociale in urma caruia se va consemna transmiterea partilor sociale de catre asociatul Cedent catre asociatul Cesionar. Contractul de cesiune va trebui semnat de catre partile mentionate.

Actul constitutiv actualizat va face parte din dosarul privind mentiunea de transmitere a partilor sociale si va cuprinde prezentarea noilor asociati cu datele de identificare corespunzatoare si noua structura a capitalului social.

Durata inregistrare si eliberare acte cesiune parti sociale: 3 – 7 zile lucratoare din data depunerii dosarului la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul competent.

  • Inregistrarea transmiterii partilor sociale la valoarea nominala catre asociatii din afara societatii (terte persoane), presupune intocmirea a doua dosare conforme cu legile in vigoare si depunerea acestora la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul competent. Un prim dosar va cuprinde Hotararea asociatilor din societate privind cesiunea partilor sociale a unuia dintre asociati sau a tututor, dupa caz. Dupa emiterea Certificatului de inregistrare mentiuni, in urma depunerii dosarului, in termen demaxim 15 zile lucratoare se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a Hotararea AGA. Dupa expirarea termenului legal de opozitie de 30 de zile de la Publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, se poate depune al doilea dosar, numai in cazul in care nu a fost formulata opozitie.

Noul asociat va trebui sa dea in fata unui notar public o declaratie autentica pe proprie raspundere ca indeplineste conditiile legale prevazute de legislatia in vigoare pentru detinerea  si exercitarea calitatii de asociat (cunoscand prevederile Art. 326 Cod Penal).

*Va rugam sa consultati lista de preturi, in functie de ceea ce vi se potriveste: Tarife

Acte necesare cesiune parti sociale:

  • CI al fiecarui asociat si al viitorului asociat, dupa caz;
  • Declaratie notariala prin care viitorul asociat (terta persoana, din afara societatii) declara pe proprie raspundere ca indeplineste conditiile legale prevazute de  legislatia in vigoare pentru exercitarea acestei calitati;
  • Copii acte societate (CUI, act constitutiv)
  • *Daca, potrivit actelor de cesiune s-au obtinut castiguri de catre cedentul persoana fizica din  vanzarea partilor sociale, castiguri determinate ca diferenta pozitiva intre pretul de vanzare si  valoarea nominala/pretul de cumparare, se vor prezenta si documentele de plata a impozitului pe  venit.