Certificarea conformitatii DSP Bucuresti

Ce reprezinta certificarea conformitatii DSP?

Conform Ordinlui 1030/ 2009 certificarea conformității este procedura prin care autoritatea competentă atestă, în scris, conformitatea unui/unei obiectiv/activități cu reglementările legale în vigoare privind normele de igienă și sănătate publică specifice domeniului, la cererea contribuabilului.

Certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică este obligatorie pentru:

a) activitățile de utilizare a produselor biocide pentru dezinfecție, dezinsecție și deratizare în spațiile utilizate de populație;

b) activitățile de coafură și alte activități de înfrumusețare – începând cu 1 ianuarie 2021.

Contacteaza-ne la 0723.392.400 pentru consiliere

Cum te putem ajuta?

Obtinem certificarea conformitatii de la Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti pentru urmatoarele domenii de activitate:

 • salon de infrumusetare
 • magazin alimentar
 • bar
 • restaurant

Serviciile noastre cuprind:

a) Pregatirea cererii și a documentelor aferente specifice domeniului activității, depunerea acestora;

b) Intocmirea memoriul tehnic în care este descris modul de îndeplinire a cerințelor prevăzute de reglementările legale specifice domeniului de activitate;

c) Achitarea tarifului de certificare;

d) Elibeararea din cadrul DSP a notificarii de conformitate in original.

Documentația se depune la autoritatea competentă, fiind soluționată de personalul de specialitate desemnat in termen de 30 de zile.

Pentru soluționarea cererii de certificare a conformității cu normele de igienă, sănătate publică și alte reglementări specifice domeniului de activitate, după ce s-a analizat documentația depusă și s-a efectuat evaluarea obiectivului, autoritatea competentă eliberează o notificare scrisă.

Notificarea va cuprinde concluziile privind conformarea la reglementările legale specifice în vigoare. Notificarea este valabilă atât timp cât nu se modifică datele din memoriul tehnic.

Care sunt actele necesare?

Documentele care stau la baza obtinerii certificarii conformitatii DSP sunt urmatoarele:

 • certificat de inregistrare
 • CI administrator
 • certificat constatator punct de lucru
 • contract de inchiriere/ comodat
 • dovada de proprietate (contract de vanzare-cumparare, autorizatie de construire + PV receptie, dupa caz)
 • releveu, schite, planuri, dupa caz
 • acord vecini, dupa caz

Cum pregatesti spatiul in vederea desfasurarii activitatii?

Este necesara incheierea urmatoarelor contracte, indiferent de tipul activitatii desfasurate:

 • contract servicii de salubrizare
 • contract servicii deratizare-dezinsectie-dezinfectie
 • contract servicii protectia muncii
 • contract servicii medicina muncii

Cat costa?

Taxa pentru obtinerea certificarii conformitatii este stabilit, prin Ordin, la suma de 200 lei, iar la urgenta 250 lei.

Onorariul este stabilit, in urma verificarii actelor – Contacteaza-ne la 0723.392.400 pentru consiliere.