Asociatie/ O.N.G.

Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, comunitar sau, dupa caz, in interesul lor, personal nepatrimonial.

Tarif infiintare: 1200 RON

Acte necesare:

  • copii CI ale membrilor
  • acte doveditoare ale sediului
  • Acordul Asociatiei de Proprietari si vecini
  • dovada patrimoniului initial (minim 200 RON)
  • cazier judiciar pentru fiecare membru (valabil in termen)

 

Asociatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.

*OG 26/ 2000